Tysiące projektów i realizacji w całej Europie

Znajdź rozwiązanie dla siebie

Fundusze Europejskie

OBIO DOM PRODUKCYJNY MARCIN OBIEGŁY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet przez OBIO DOM PRODUKCYJNY”

Opis projektu

Założeniem projektu jest realizacja inwestycji rozwojowej, która poprzez zakup szeregu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz prac adaptacyjno-budowlanych pozwoli wdrożyć innowacyjną hybrydową technologię wytwarzania etykiet, wynikającą z połączenia druku cyfrowego i flexograficznego z możliwością uszlachetnienia.

Cele projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności spółki OBIO, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii hybrydowej wytwarzania etykiet wynikającej z połączenia druku cyfrowego i flexograficznego. Pozwoli to zdywersyfikować działalność firmy o zupełnie nowy produkt będący innowacyjnym rozwiązaniem dla klientów przemysłowych. Wyposażenie parku technologicznego pozwoli również wdrożyć do oferty udoskonalony produkt w postaci etykiet dla klientów detalicznych.

Wartość projektu: 1 703 537,22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 711 296,06 PLN